Politika privatnosti

Politika privatnosti

VODITELJ OBRADE

Šoto Vento d.o.o. za promet roba i usluga
Nenadići 10/c, 51500 Krk
OIB: 13243952867
Tel.: +385 (0)51869330
E-mail: info@soto-vento.hr

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)

Kontakt: info@soto-vento.hr

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU – SVRHA I PRAVNI TEMELJ

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Osobni podaci putem ove web stranice mogu se prikupljati u svrhu odgovaranja na postavljeni upit ili zahtjev ili u svrhu boljeg funkcioniranja značajki internetskih stranica ovog web mjesta i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

Kategorija podataka koja se prikuplja i obrađuje:

 • identifikacijski podaci
 • kontakt podaci
 • podaci koje nam sami dostavite putem poruke
 • podaci o korištenju ovog web mjesta (kolačići)

Zakonita osnova za obradu osobnih podataka

Za prikupljanje osobnih podataka ovo web mjesto koristi sljedeće zakonite osnove:

 1. Izvršenje ugovora/usluge: Podaci se obrađuju kako bi se omogućilo izvršenje tražene usluge ili poduzimanje mjera na vaš zahtjev prije pružanja tražene usluge (primjerice, odgovaranje na Vaš postavljeni upit ili zahtjev). Takva obrada je nužna za izvršavanje tražene usluge ili kako bi se poduzele radnje prije pružanja tražene usluge. U slučaju ne pružanja traženih podataka korisniku nismo u mogućnosti odgovoriti na njegov upit ili zahtjev te je potrebno u tom slučaju da nas korisnik kontaktira na drugi dostupan način.
 2. Privola: Podaci se obrađuju na temelju vašeg prethodnog pristanka. (primjerice, kolačići). U tu svrhu koriste se nenametljivi kolačići te se prije njihova korištenja traži pristanak korisnika kada se ne radi o nužnim kolačićima. Podaci koji se prikupljaju su anonimni i ne sadrže identifikacijske podatke o pojedincu. Podaci se obrađuju temeljem pristanka korisnika. Korisnik može za cijelo vrijeme boravka na stranici upravljati kolačićima i svoj pristanak povući. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade koja se vršila sve do trenutka povlačenja.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Prikupljeni osobni podatci mogu se proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao naši izvršitelji obrade.

Navedeni izvršitelji pružaju razumna jamstva te su poduzeli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se primjereno osigurala zaštita podataka i postupanje u skladu s zahtjevima Opće uredbe. S takvim izvršiteljima obrade sklopljeni je sporazum/ugovor o obradi osobnih podataka temeljem Provedbene odluke Komisije (EU) 2021/915 o standardnim ugovornim

klauzulama između voditelja i izvršitelja obrade kao poseban dio ugovora. U navedenom sporazumu/ugovoru detaljno je propisano postupanje s osobnim podacima stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Osobni podaci ne prosljeđuju se trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

Osobni podaci prikupljeni putem ove web stranice obrađuju se dok se ne ispuni svrha radi koje su podaci i prikupljeni. Nakon prestanka svrhe prikupljanja osobni podaci više se ne obrađuju. Podatke koje obrađujemo na temelju pristanka pohranjujemo sve dok se ne ostvari svrha obrade ili dok Vi ne povučete svoj pristanak.

Međutim, određeni podaci mogu ostati u našem sustavu pohrane koliko nas na to obvezuje određeni zakon i drugi propis. Nakon isteka takvog roka, podaci se brišu. Vaša privatnost i povjerenje su nam izuzetno važni te zato brinemo o tome da Vaši osobni podaci budu tretirani s pažnjom i odgovornošću.

PODACI PRIKUPLJENI PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Stranice i profili kojima upravljamo na društvenim mrežama (Facebook, Instagram ili dr.) uvijek su pod točnim i punim nazivom voditelja obrade.

Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem istih, koristimo samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentar te se podaci u druge svrhe ne obrađuju.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Na ovim internetskim stranicama koriste se neophodni (tehnički) kolačići i oni kolačići koji nisu neophodni onda kada korisnik prethodno pristane na njihovo korištenje.

Neophodni tehnički kolačići su nužni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti.

Neesencijalne „kolačiće“, u pravilu statističke i marketinške, koristimo onda kada korisnik pristane na iste u svrhu poboljšanja rada sustava i radi poboljšanja korisničkog iskustva. U svakom trenutku korisnik može upravljati takvim kolačićima te povući pristanak i zaustaviti daljnju obradu bez negativnih posljedica.

Trenutno postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. O navedenoj temi se možete dodatno informirati na sljedećim stranicama:

Više informacija o kolačićima

Što su kolačići?

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Internet preglednik (eng. Web Browser) pohranjuje na računalo, mobilni uređaj ili neki drugi uređaj kojim je korisnik posjetio neko Internet mjesto (eng. Web site). Pohranjuje ih po “nalogu” tog Internet mjesta, a za njegove daljnje potrebe. Te potrebe mogu biti različite i ovise o namjeni kolačića, pa tako npr. kolačići mogu prikupljati podatak koji je jezik posjetitelj odabrao za prikaz stranica kod višejezičnih mjesta, slijed posjećenih stranica kako bi korisnika mogao istim slijedom vraćati na stranice unatrag, popis artikala koje je korisnik ubacio u košaricu u Internet trgovini, do npr. IP adrese korisnika, korisničkog imena i lozinke korisnika, adrese elektroničke pošte, geolokacije korisnika, da li koristi računalo ili mobilni uređaj, koje sve stranice nekog Internet mjesta je posjećivao, i drugo.

Vrste kolačića prema trajanju

Prema trajanju kolačići mogu biti:

 • Stalni kolačići (spremljeni) (eng Persistent Cookies) – to su kolačići koji ostaju na računalu ili uređaju kojim je posjećeno Internet mjesto nakon zatvaranja Internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju podatke, kao što su npr. ime za prijavu i lozinka, postavke jezika ili postavke o kolačićima tako da ih korisnik ne mora ponovno unositi prilikom svakog idućeg posjeta. Stalni kolačići mogu ostati na računalu ili uređaju kojim je posjećeno neko Internet mjesto danima, mjesecima, čak i godinama.
 • Privremeni kolačići ili kolačići sesije (eng. Session Cookies) – to su kolačići koji se uklanjaju s računala ili uređaja kojim je posjećeno Internet mjesto po zatvaranju Internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju privremene podatke, poput npr. posljednjih nekoliko stranica koje je korisnik otvorio na Internet mjestu koje posjećuje ili stavki u košarici za kupnju ukoliko je na Internet mjestu koje je specijalizirano za Internet prodaju.

Vrste kolačića prema izvoru

Prema izvoru kolačići mogu biti:

 • Kolačići prve strane (first party cookie) – to su kolačići koje pohranjuje izvorno Internet mjesto koje korisnik primarno posjećuje npr. Internet trgovina ukoliko kupuje putem Interneta.
 • Kolačići treće strane (third party cookie) – to su kolačići koje pohranjuju druga Internet mjesta ili Internet usluge (eng. Web Services), a koja su dijelovi primarnog Internet mjesta kojeg korisnik primarno posjećuje. Obično ih druga Internet mjesta koriste za praćenje navika korisnika na primarnom Internet mjestu ili se mogu koristiti od strane Internet usluge za kvalitetno pružanje te usluge (npr. Internet mjesto za interakciju s korisnikom koristi tzv. Web Chat Internet uslugu koja za svoje potrebe pohranjuje identifikacijski broj korisnika kako bi usluga znala kome proslijediti koju poruku).

Kolačići prema funkciji

Prema funkciji postoji više vrsta kolačića, a najčešće su:

 • Tehnički/neophodni kolačići – to su kolačići koji su nužni za samu funkcionalnost Internet mjesta kao i njezinih temeljnih svrha funkcioniranja kao što je npr. identifikator sesije trenutne posjete korisnika Internet mjestu ili sadržaj košarice koju je korisnik “napunio” prilikom kupovine proizvoda putem Internet trgovine.
 • Funkcionalni kolačići – to su kolačići koji omogućuju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju kao npr. pamćenje jezika u kojem se prikazuje sadržaj stranica Internet mjesta.
 • Statistički kolačići – to su kolačići koji prikupljaju informacije o tome kako korisnici posjećuju Internet mjesto i Internet stranice (eng. Web Pages) tog mjesta. Načelno se podaci prikupljaju u agregiranom obliku bez identificiranja samog korisnika.
 • Marketinški kolačići – to su kolačići koji prikupljaju informacije o navikama i ponašanju korisnika na Internet mjestu u cilju objave personaliziranih oglasa.

SIGURNOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. U tu svrhu uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.

Redovno preispitujemo obrade koje provodimo te smo poduzeli primjerene mjere zasitite kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

OSTVARIVANJE PRAVA

Pravo na pristup

U svakom trenutku možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i detaljne informacije o obradi, osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

Pravo na ispravak

Osiguravamo pravo na ispravak te bez odgađanja možete ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo na povlačenje privole

Imate pravo u bilo kojem trenutku povući danu privolu. Bitno je napomenuti da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka provedene do trenutka njezina povlačenja.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo u bilo kojem trenutku povući danu privolu. Bitno je napomenuti da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka provedene do trenutka njezina povlačenja.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebice ističemo da možete ograničiti obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu.
Imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebice ističemo da možete ograničiti obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu.

Pravo na prigovor

Imate pravo istaknuti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svim slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebno ističemo da možete istaknuti prigovor na obrade koje se temelje na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu te obradu ograničiti ili potpuno zabraniti.

Pravo na pritužbu

U slučaju kada smatrate da je obradom došlo do povrede Vaših osobnih podataka i kršenja odredbi Opće uredbe, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podatak iz Zagreba, Selska ulica 136.

KONTAKT INFORMACIJE

Za ostale informacije o obradi osobnih podataka ili radi ostvarivanja svojih prava, možete nas kontaktirati putem e-maila ili kontakt telefona.

Nakon Vaše identifikacije odgovor dostavljamo u roku 30 dana uobičajenim elektronskim oblikom osim ako se ne zatraži drugačije.

OSTALE INFORMACIJE

Ova politika privatnosti redovito se preispituje, dopunjuje i mijenja kako bi uvijek odražavala stvarno stanje prikupljanja i obrade osobnih podataka putem ove web stranice. Molimo da redovito provjerite takve izmjene. U slučaju značajnih izmjena ili izmjena koje bi mogle utjecati na prava i slobode korisnika ove strane o tome ćemo informirati u skočnom prozoru odmah po dolasku na ovo web mjesto

Posljednje ažuriranje: srpanj 2024. godine