3D planiranje i vizualizacija Vaše kupaonice i drugih prostora

3D planiranje i vizualizacija Vaše kupaonice i drugih prostora

3D planiranje i vizualizacija Vaše kupaonice i drugih prostora

  • Optimalni nacrt postavljanja sanitarnih elemenata, kojeg možete odraditi zajedno sa kupcem.
  • Olakšana priprema na početak radova (ispis spiska komada upotrebljenih pločica i sanitarnih objekta kao i tlocrta sa mjerama i nacrta polaganja).
  • Brze i efikasne konzultacije.
  • Virtualna šetnja kupaonicom.
  • Kupac može ponijeti svoju kupaonicu kući zahvaljujući brojnim mogućim ispima.
  • Individualne konzultacije i ujedno optimizacija načina polaganja pločica.
  • Lakša komunikacija sa majstorima. Nema više pitanja gdje i kako položiti pločice, gdje se režu…
  • Kupac brže odlučuje.
  • Visoka identifikacija kupca sa izabranim pločicama i sanitarnim objektima.
  • Kupac odlučuje sa uvjerenjem u pravu odluku.